DMG MORI CTX ALPHA 500

Maks. promjer tokarenja: Ø240 mm
Maks. duljina tokarenja: 525 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: da
Lineta: –
Godina proizvodnje: 2022.

DMG MORI CLX 550

Maks. promjer tokarenja: Ø480 mm
Maks. duljina tokarenja: 1270 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: –
Lineta: Ø 50-200 mm
Godina proizvodnje: 2022.

DMG MORI CLX 450

Maks. promjer tokarenja: Ø420 mm
Maks. duljina tokarenja: 800 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: –
Lineta: Ø 20-160 mm
Godina proizvodnje: 2021.

DMG MORI NEF 400

Maks. promjer tokarenja: Ø350 mm
Maks. duljina tokarenja: 800 mm
Broj pogonjenih alata: 6
C-os: da
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: 2021.

MAZAK QTS 200

Maks. promjer tokarenja: Ø420 mm
Maks. duljina tokarenja: 800 mm
Broj pogonjenih alata: –
C-os: –
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: 2016.

MAZAK Q30

Broj osi: 3+2
Max. X-os: 630 mm
Max. Y-os: 600 mm
Max. Z-os: 650 mm
Max. promjer obratka: 630 mm
Broj alata: 120
Godina proizvodnje: 1996.

MAZAK Q25

Broj osi: 3+2
Max. X-os: 630 mm
Max. Y-os: 600 mm
Max. Z-os: 650 mm
Max. promjer obratka: 630 mm
Broj alata: 120
Godina proizvodnje: 1996.

TOYODA ERNAULT ES54

Broj osi: 3+2
Max. X-os: 630 mm
Max. Y-os: 600 mm
Max. Z-os: 650 mm
Max. promjer obratka: 630 mm
Broj alata: 120
Godina proizvodnje: 1996.

OKUMA LR15

Broj osi: 3+2
Max. X-os: 630 mm
Max. Y-os: 600 mm
Max. Z-os: 650 mm
Max. promjer obratka: 630 mm
Broj alata: 120
Godina proizvodnje: 1996.

QUICKTECH XP-20S

Broj osi: 3+2
Max. X-os: 630 mm
Max. Y-os: 600 mm
Max. Z-os: 650 mm
Max. promjer obratka: 630 mm
Broj alata: 120
Godina proizvodnje: 1996.