U razdoblju od 1. 9. 2017. do 31. 12. 2017. proveli smo projekt pod nazivom „Modernizacija tehnološkog postrojenja poduzeća O.M.T.“, sufinanciran iz Javnog poziva E-impuls.

Predmetno ulaganje odnosi se na projektne aktivnosti modernizacije i uvođenje tehnološkog postrojenja kroz nabavku novih strojeva (uređaj za indukcijsko stezanje alata, 3D mjerni koordinatni stroj, laser za označavanje, Dell radna stanica), stručno osposobljavanje zaposlenika, osiguravanje promidžbe i vidljivosti projekta.

Sve projektne aktivnosti zajedno će utjecati na ostvarenje pokazatelja (rezultata) projekta: osnaživanje konkurentnosti poduzeća O.M.T., unapređenje proizvodnog procesa, povećanje prihoda od prodaje, omogućiti zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih zaposlenika do 2019.g., te ostvarivanje specifičnih ciljeva: povećanje produktivnosti rada i smanjenje troškova kooperacije.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 621.136,06 HRK od toga bespovratna sredstva iznose 300.000,00 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća O.M.T. kroz modernizaciju tehnološkog postrojenja uz postizanje poslovanja temeljenog na održivom razvoju, ostvarivanje dodane vrijednosti za poduzeće.

KONTAKT OSOBA:
Ivan Sokač
sokac@omt.hr
+385 98 908 355

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/