DMG MORI CLX 450 TC

Maks. promjer tokarenja: Ø400 mm
Maks. duljina tokarenja: 1100 mm
Broj alata: 60
Glava za glodanje: HSK A63 12 000 min-1
Glavno vreteno: da
Kontra vreteno: da
Godina proizvodnje: 2024.

DMG MORI CTX ALPHA 500

Maks. promjer tokarenja: Ø240 mm
Maks. duljina tokarenja: 525 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: da
Lineta: –
Godina proizvodnje: 2022.

DMG MORI CLX 550

Maks. promjer tokarenja: Ø480 mm
Maks. duljina tokarenja: 1270 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: –
Lineta: Ø 50-200 mm
Godina proizvodnje: 2022.

DMG MORI CLX 450

Maks. promjer tokarenja: Ø420 mm
Maks. duljina tokarenja: 800 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: –
Lineta: Ø 20-160 mm
Godina proizvodnje: 2021.

DMG MORI NEF 400

Maks. promjer tokarenja: Ø350 mm
Maks. duljina tokarenja: 800 mm
Broj pogonjenih alata: 6
C-os: da
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: 2021.

MAZAK QTS 200

Maks. promjer tokarenja: Ø420 mm
Maks. duljina tokarenja: 800 mm
Broj pogonjenih alata: –
C-os: –
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: 2016.

MAZAK Q30

Maks. promjer tokarenja: Ø480 mm
Maks. duljina tokarenja: 1000 mm
Broj pogonjenih alata: –
C-os: –
Y-os: –
Lineta: –
Broj revolvera: 2
Godina proizvodnje: –

MAZAK Q25

Maks. promjer tokarenja: Ø400 mm
Maks. duljina tokarenja: 750 mm
Broj pogonjenih alata: –
C-os: –
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: –

TOYODA ERNAULT ES54

Maks. promjer tokarenja: Ø450 mm
Maks. duljina tokarenja: 1000 mm
Broj pogonjenih alata: –
C-os: –
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: –

OKUMA LR15

Maks. promjer tokarenja: Ø300 mm
Maks. duljina tokarenja: 500 mm
Broj pogonjenih alata: –
C-os: –
Y-os: –
Lineta: –
Godina proizvodnje: –

QUICKTECH XP-20S

Maks. promjer tokarenja: Ø42 mm
Maks. duljina tokarenja: 500 mm
Broj pogonjenih alata: 12
C-os: da
Y-os: da
Lineta: –
Kontra vreteno: da
Dodavač šipki: 3 m
Godina proizvodnje: 2005.