Visokokvalitetni metalni pretinci opremljeni sofisticiranom elektronikom i naprednim softverom omogućuju korisniku izradu potpuno prilagođenog „pametnog“ ormara za primjenu u gotovo svim aplikacijama današnjeg modernog poslovanja. Kontrolirani pristup ormaru te automatizacija procesa kod izdavanja ili zaprimanja robe, daje promptnu informaciju o točnom stanju zaliha uz potpunu transparentnost u svakodnevnim transakcijama.

ORMAR KOJI PRILAGOĐAVATE SVOJIM POTREBAMA

Spoj inovativnih tehnologija iz područja mehanike, elektronike te softvera, omogućuje korisnicima konfiguraciju ormara prema vlastitoj želji i potrebama.

IoT platforma u funkciji nadzora i upravljanja omogućuje fleksibinost u području upravljanja te transparetnost pri nadzoru korištenja putem interneta bez obzira na kojoj lokaciji se nalazili. Lokalna ili cloud pohrana transakcija koristi se kao baza za potpuno prilagođenu izradu izvještaja prema korisničkoj ali i partnerovoj želji.